Er kompletta markentreprenör
inom Storstockholm

Vi levererar helhetslösningar inom alla typer av mark- och anläggningsarbeten.
Välkommen att kontakta oss!

Om VST

Vårby Schakt och Transport AB är ett familjeföretag med kund och resultat i fokus. Sedan starten 1993 har vi etablerat oss som ett stabilt företag verksamma i Storstockholm. Vårt mål är att erbjuda högsta kvalitét på de projekt vi åtar oss, stora som små.

Med lång erfarenhet och bred kompetens är vi din trygga och långsiktiga leverantör!

VST Mark & Anlägging

De tjänster vi erbjuder

Asset 3

Grundarbeten

Vi utför grundarbeten vid ny- och ombyggnation. Planering, schakt, sprängning, dränering etc.


Asset 1

VA-arbeten & dränering

Vi utför dränering och VA-arbete vid nybyggnation och upprustning av fastigheter. Schaktning, isolering, dränering, rörläggning, etc.

Asset 2

Finplanering

Vi utför finplaneringar åt byggbolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar etc.
Arbete omfattar stenläggning, plattsättning, gräsmattor, planteringar, stödmurar, etc.

Asset 3

Utemiljö

Vi utför planering och byggnation av skolgårdar, innergårdar, lekplatser, parker etc.

Asset 4

Reparation och underhåll

Vi utför reparation och underhåll av VA-ledningar, gator, parker, lekplatser etc.

Asset 5

Ställverk

Vi utför markarbete förenat med ny- och ombyggnation av ställverk, så som ledningsarbeten, fundament, kabelrännor, kabelskåp etc.

Referenser

Följ oss på instagram

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

Nå oss igenom

Marcus Söderholm

Hans Söderholm

adress

Skicka oss ett meddelande